کبوتر 4 - شکار کبوتر

شکار کبوتر

شکار کبوتر از دیر باز به عنوان یک مشغله برای تامین گوشت در میان ایرانیان مرسوم بوده است. کبوتر خانه های موجود در اصفهان یکی از منابع تولید طبیعی و ارزان گوشت در دیر باز استفاده می شده است. امروزه هم به صورت مجاز با تفنگ های بادی کالیبر های 4.5 و 5.5 و تفنگ های ساچمه زنی صورت می گیرد. زمان شکار کبوتر از اول شهریور تا آخر اسفند ماه می باشد که در روز های جمعه و پنج شنبه  از یک ساعت بعد از طلوع صبح و یک ساعت مانده به غروب آفتاب می باشد. در ضمن در هر سفر شکاری 10 پرنده می باشد.

/ 0 نظر / 151 بازدید