ساچمه تفنگ بادی 3 - ساچمه سر لبه دار

امروز نیز به معرفی نوعی دیگر از ساچمه های موجود در بازار می پردازم

نوع: ساچمه

کالیبر : ۴.۵

وزن : ٠.۵١ گرم

این نوع ساچمه حد فاصل ساچمه های سر تخت و سر تیز است با این مشخصه که در مسافت های متوسط دقت و تخریب خوبی دارد.

این نوع ساچمه درمسافت های حدود ۵٠ متر بسیار دقت خوب و تحریب خوبی داد. به علت سر کنگره دار آن باعث جراحت اساسی در بدن پرندگان میشود.

که من توصیه می کنم برای زدن پردندگان مزاحمی مثل زاغه استفاده گردد. یکی از دوستان پرسیدند برای این که موش را از پا در اوریم چه نوع ساچمه ای خوب است که بنده این نوع ساچمه رو توصیه می کنم که اگر جمجمه موش های بزرگ مورد نشانه قرار گیرد مطمئنا از کاسه سر چیزی باقی نخواهد ماند.

مرگی سریع و مهلک

ولی برای زدن پرنده های بزرگ تر توصیه نمی شود چون باعث مرگ آنها بعد مدت زمانی می شود که باعث مرگی همراه با درد خواهد بود که از انصاف دور است.

/ 0 نظر / 70 بازدید